Provident dlužníci a vymáhání

Téma Provident dlužníci a vymáhání je hodně propírané v různých internetových diskusích, proto jsme se rozhodli, že se podíváme nejenom na možnosti, jaké má klient, který nemůže půjčku splácet, ale i to, co může následovat, pokud situaci neřeší a také si přečtete několik zkušeností dlužníků.

Jaké možnosti má u Providentu klient, který nezvládá splácet a jak by měl postupovat

Každý nebankovní společnost poskytující půjčky má zájem na tom, aby byly její pohledávky řádně uhrazeny, ale současně si je vědoma toho, že se klient občas dostane do finančních potíží, kdy není schopen dlužnou částku uhradit včas. Důvodů může být mnoho, například ztráta zaměstnání, nemoc nebo nečekané výdaje, ale v každém případě je nutné okamžitě kontaktovat pracovníky společnosti a nejinak je tomu u Providentu. Zástupce Provident se pak s dlužníkem domluví buď na dočasném snížení splátek nebo na jejich odkladu, přičemž obecně platí, že větší vstřícnost můžou očekávat klienti, kteří svoje problémy řeší včas!

Vstřícné jednání Providentu ocenila v letech 2011 a 2012 nezisková organizace Člověk v tísni, která společnosti udělila titul Nejetičtější nebankovní společnost!

Pokud se dostanete do problémů se splácením, je nejlepší zavolat do Providentu na tel. 844 188 189 a dohodnout se na dalším postupu, přičemž linka je k dispozici ve všedních dnech od 7,00 do 20,00 hod. a o víkendech od 9,00 do 18,00 hod..

půjčka ihned

Jak postupuje Provident u vymáhání dluhů od dlužníků

Telefonní upomínky

Telefonní operátoři Providentu obvolávají dlužníky a snaží se je upozornit na to, že jsou v prodlení s jejich splátkou a také jsou schopni se s klientem domluvit na řešení splácení. Proto pokud patříte mezi lidi, kteří zásadně neberou neznámá nebo neuložená čísla a čerpáte nějakou půjčku, kterou máte problémy splácet, měli byste při opakovaném vyzvánění vašeho telefonu neznámé číslo přijmout, protože se pravděpodobně jedná o operátora Providentu.

Písemné výzvy a upomínky

Další cestou, jak upozornit klienta na dluh po splatnosti, je písemná výzva, která může být doručována doporučeným dopisem, přičemž dlužník by si měl uvědomit, že nepřevzetí dopisu neznamená, že by se dluh nějak vyřešil nebo bez sankcí odložil.

pujcka online

Osobní kontakt

V některých případech se může dlužníka pokusit Provident kontaktovat osobní návštěvou prostřednictvím zástupce Providentu a také v tomto případě je možné se následně domluvit na vyřešení celé situace. K tomuto kroku dochází hlavně u hodně problematických klientů a velmi špatně vymahatelných částek, přičemž je potřeba si uvědomit, že tato forma kontaktu vám může být méně příjemná, protože vysvětlovat zástupci Providentu dluhy osobně je určitě náročnější a dává méně prostoru na vytáčky, než telefonní či písemná komunikace.

Exekuce a předání dluhu k řešení třetí straně

Pokud nechá dlužník celou situaci dojít do této fáze, musí počítat s tím, že se mu půjčka výrazně prodraží a dluhy narůstají geometrickou řadou, protože bude povinen zaplatit náklady na exekutora, právníky nebo dokonce soudní poplatky.

online půjčka bez registru

Zkušenosti dlužníků Providentu

Vladimír, 57 let, Praha

Kvůli náhlé ztrátě zaměstnání jsem se dostal do finančních problémů a nemohl jsem včas zaplatit splátku z půjčky u Providentu. Jelikož vím, že je důležité dluhy ihned řešit, tak jsem jim zavolal a domluvil se na dočasném snížení splátek. To mi hodně pomohlo, protože jsem si vyřídil podporu v nezaměstnanosti a než jsem si našel nové zaměstnání, mohl jsem splácet menší částku. Vzhledem k tomu, že se vše vstřícně vyřešilo, až půjčku doplatím, tak si u Provident půjčím znovu.

Adéla, 29 let, Ústí nad Labem

Od Providentu jsem si půjčila, ale nebyla jsem schopna půjčku splácet, což jsem vyřešila tak, že jsem přestala reagovat na jakékoliv výzvy a doufala, že se na mně zapomene. Ovšem Provident na dluh nezapomněl a nakonec jsem stejně byla nucena vše řešit, protože jednoho dne u mých dveří zazvonil jejich zástupce. Tomu ovšem předcházelo několik telefonátů, na které jsem nereagovala a nezvedala jsem je, dokonce mi přišla i nějaká obsílka na poštu, ale ani tu jsem záměrně nepřevzala.

půjčka bez registru

Karel, 22 let, Brno

Půjčka od Providentu se mi pořádně prodražila, protože jsem ji nezaplatil a dluh neřešil, přestože mi Provident telefonoval a posílal upomínky, aby se se mnou nějak domluvil, takže mi nakonec po nějaké době přišel domů exekutor, který zabavil moje věci. Celkově jsem zaplatil opravdu o hodně více, než kdybych vše řešil včas, každopádně po této zkušenosti, byť vzniklé z mojí hlouposti, si už asi nikdy a nikde nepůjčím.

Matěj, 38 let, Plzeň

Musím říct, že mě přístup Providentu k vymáhání dlužné částky docela zaskočil, protože již kdysi jsem nemohl včas zaplatit bance a její pokusy o vymožení byly poměrně zdlouhavé, což mi umožnilo dlužné peníze našetřit a pak i zaplatit. U Providentu jsem spoléhal na podobný vývoj, ovšem vymáhání přišlo mnohem rychleji a pokud jsem nechtěl skončit v exekuci, musel jsem problém urychleně řešit, což mě donutilo k tomu si vzít jinde další půjčku a doufám, že se mi ji podaří nějak splatit. Přece jenom vlastně „vytloukám klín klínem“ a vím, že to není nejlepší přístup, ale nic jiného mi nezbylo.

půjčka online bez potvrzení o příjmu

Náš názor na vymáhání dluhů Providentem

Všechny nebankovní společnosti poskytující půjčky se snaží o to, aby neměly dlouhodobé a nevymahatelné dluhy po splatnosti, Provident není výjimkou. Proto se klienti, kteří nejsou ochotni splácet musí připravit na to, že vymáhání dlužných částek bude u Providentu rychlejší a efektivnější, než u většiny bank. S tím samozřejmě souvisí i nárůst různých poplatků a sankcí, protože vymáhání dluhů stojí čas a peníze, které někdo musí zaplatit a logicky je to tedy dlužník, který nevrátil půjčku včas.

Z toho důvodu jsou spekulace o tom, že by se v případě půjček od Providentu a jejich následnému vymáhání jednalo o nějaký podvod neoprávněné, naopak je potřeba si uvědomit, že dlužník, který půjčku nevrátil, se dopouští přestupku proti zákonu a mělo by být v jeho vlastním zájmu, aby s věřitelem spolupracoval a nezhoršoval si tak svoji celkovou situaci.

Provident dlužníci a vymáhání závěr

Doufáme, že vám náš článek na téma Provident dlužníci a vymáhání otevřel oči a nyní již víte, že pokud se dostanete se splátkami do skluzu, neměli byste to nechat být, protože to není řešení a nakonec zaplatíte mnohem více peněz, než kdybyste se s věřitelem rozumně domluvili.

Chci získat půjčku