Insolvenční rejstřík seznam dlužníků

Mnoho lidí vyhledává online půjčky a snaží se tak řešit propady rodinných financí. Na tuto situaci reagují věřitelské subjekty se svou bohatou nabídkou úvěrů, které jsou stále výhodnější a lákavější, takže zabřednout do půjčování a dluhové pasti je bohužel lehké. Z mnoha lidí se tak stávají dlužníci a současně roste počet poskytovatelů půjček.

I když věřitel svým způsobem stojí na opačné straně než dlužník, jedno mají společné. Oba mohou použít insolvenční rejstřík, ve kterém seznam dlužníků napoví, zda se věřitel opravdu dočká vrácení svých peněz.

Je dlužno dodat, že když budete hledat nějaký registr či seznam dlužníků, najdete jich více. Ale v žádném nejsou vedeny tak kompletní údaje o všech subjektech, jako tomu je v insolvenčním rejstříku, který máte navíc k dispozici zdarma.

půjčka před výplatou

Insolvence versus platební nevůle

Je velmi důležité od sebe odlišit insolvenci neboli platební neschopnost a nevůli. Do insolvence padnete, když nebudete schopni splácet své dluhy i přes snahu vše řádně uhradit. O nevůli mluvíme tehdy, pokud dlužník záměrně odmítá dostát svým finančním závazkům.

Co najdete v insolvenčním rejstříku

Správcem insolvenčního rejstříku je Ministerstvo spravedlnosti a vzhledem k faktu, že se jedná o informační systém veřejné správy, můžete do něj nahlédnout i vy.

V insolvenčním rejstříku najdete seznam dlužníků z okruhu fyzických i právnických osob, seznam insolvenčních správců a insolvenční spisy. Záznam tu mají všichni dlužníci, proti kterým bylo zahájeno insolvenční řízení po 1. lednu 2008. Pokud někdo čelil konkursnímu či vyrovnávacímu řízení již dříve, je veden v Evidenci úpadců.

úvěr bez ručení

Seznam dlužníků

Každý dlužník má v rejstříku založen jeden insolvenční spis. Do něj pak soud vkládá veškeré informace a písemnosti týkající se insolvenčního řízení, což zahrnuje soudní rozhodnutí, všechna podání na dlužníka a další informace, které zde musí být ze zákona zveřejněny.

Samozřejmě, že v insolvenčním spisu si nepřečtete označené dokumenty podléhající utajení. Kvůli zdárnému průběhu insolvenčního řízení je určité procento spisů neveřejné pouze dočasně. Také je možné na žádost podatele znepřístupnit některé údaje o vlastní osobě, jenže musí být zveřejněno jméno žadatele a důvod tohoto kroku.

půjčka ihned na účet

Seznam správců

Insolvenční rejstřík není jen databází lidí ve finančních problémech. Najdete zde i záložku skrývající velmi důležité účastníky insolvenčních řízení – správce. Někdy skutečně není na škodu si správce pořádně prověřit. Můžete se informovat, kde správce sídlí, jaké má identifikační číslo a dokonce bez problémů získáte kompletní přehled o všech řízeních, ve kterých figuroval. A pokud některému správci byla pozastavena činnost, z rejstříku vyčtete, proč se tak stalo.

Práce s insolvenčním rejstříkem

Insolvenční rejstřík byl sestaven coby potřebný zdroj informací o dlužnících a o účastnících insolvenčního řízení. A jelikož přes rejstřík probíhá i korespondence, stal se veřejně přístupný a vy si z něj můžete pořizovat kopie či výpisy.

Cesta k údajům v rejstříku a v seznamu dlužníků je možná dvěma způsoby. Tu zpoplatněnou nabízí služba Czech POINT, druhý způsob je zdarma a tomu se v následujících řádcích budeme věnovat podrobněji.

pujcky bez

Vyhledávání zdarma

Druhá možnost je zdarma a probíhá online. K vyhledávání slouží hlavní stránka provozovatele na portále Justice.cz, kde mezi rámečky najdete ten s nápisem Insolvenční rejstřík.

Po jeho rozkliknutí si vyberte, podle jakých údajů chcete vyhledávat. Máte na výběr zadání názvu subjektu, IČ nebo jméno osoby. Po vepsání do políčka klikněte na „hledání“.

Na stránkách insolvenčního rejstříku se ale nachází i podrobný způsob vyhledávání, který je podstatně praktičtější. Pokud jej využijete, vyhledáváte podle data narození, rodného čísla, obce, kde se hledaný subjekt nachází, případně stačí zadat i jen část názvu nebo jména. Výpis všech hledaných položek se vám otevře i při vepsání jména insolvenčního správce nebo značky spisu. Po zobrazení údajů o vámi hledaném subjektu se můžete podívat na další stránku s úplným průběhem insolvenčního řízení, který je přehledně uspořádán do „odlikávacích“ záložek.

na účet půjčka

Fyzické osoby – seznam dlužníků

Chcete-li v insolvenčním rejstříku nalézt určitou fyzickou osobu, musíte využít podrobný způsob vyhledávání. Pak stačí jen zadat základní údaje o hledané osobě a kliknout na výběr. I zde můžete v příslušné části pročítat detaily zápisu a dozvědět se tak všechny potřebné informace.

Výmaz z rejstříku dlužníků

Asi si umíte představit hodně míst, kde by se vaše jméno vyjímalo. Ale dá se s jistotou tvrdit, že insolvenční rejstřík k nim patřit rozhodně nebude…Naštěstí existují cesty, jak dosáhnout odstranění záznamu ze seznamu dlužníků.

První ze způsobů spočívá v automatickém „vyškrtnutí“, ke kterému dojde po 5 letech od pravomocného ukončení insolvenčního řízení.

Jiná situace nastane, bude-li insolvenční řízení shledáno jako bezdůvodné nebo když soud návrh zamítne. Potom vyčkáte 3 měsíce od vydání pravomocného rozhodnutí, že insolvenční návrh je zrušen, a požádáte si o výmaz. Dočkáte se ho do 15 dnů.

online půjčka ihned na účet

Insolvenční rejstřík seznam dlužníků – shrnutí

Insolvenční rejstřík a seznam dlužníků je velmi důležitým nástrojem pro úspěšné fungování finančního trhu. Do insolvenčního rejstříku můžete jednoduše nahlédnout i vy a to online přes stránky Justice.cz. Stačí na hlavní stránce zadat údaje o hledané osobě či firmě. Ještě lepší způsob spočívá v použití podrobného vyhledávání. Potom vepíšete jen začátek názvu, jméno, rodné číslo, datum narození nebo obec. Zobrazí se vám nejen základní údaje o hledaném subjektu, ale i celá historie insolvenčního řízení.

Pokud bude na vás či vaši firmu navržené insolvenční řízení soudem prohlášeno za neplatné, po 3 měsících si požádejte o výmaz, ať máte opět čistý štít. Při oprávněném záznamu máte nárok na jeho likvidaci až za 5 let od ukončení řízení.