Oddlužení OSVČ

Finanční problémy a dluhy nepotkávají pouze zaměstnance a lidi bez práce, ale také podnikatele. Naštěstí existuje možnost oddlužení OSVČ, které má jasně dané podmínky, za kterých je možné se dluhů zbavit.

Oddlužení se řídí Insolvenčním zákonem, jenž svou novelizací od 1.1.2014 zjednodušil tento proces i pro osoby samostatně výdělečně činné. Oddlužením tedy můžou projít i podnikatelé, kterým jejich dluhy z podnikání přerostly přes hlavu a nedokážou se s nimi bez pomoci vypořádat. Ovšem určitým specifikem je, že aby bylo možné zahrnout dluhy z podnikání do oddlužení, musí s tím výslovně souhlasit věřitelé živnostníka!

půjčka bez registru ihned

Jaké možnosti oddlužení OSVČ nabízí

5 let života z ruky do pusy

Tato nejčastější a zřejmě nejvýhodnější varianta osobního bankrotu, jak se taky oddlužení nazývá, znamená pětileté splácení dluhů. Naštěstí není nutné splatit všechny závazky, ale nejméně 30%. Žadatel o oddlužení by ovšem neměl podléhat iluzi, že mu budou dluhy automaticky zkráceny o maximální možnou částku, tedy o 70%.

Každá žádost je posouzena individuálně a výši splátek určuje Insolvenční soud. Je potřeba počítat s tím, že zbytek peněz, který podnikateli zůstane na život, rozhodně nebude na nějaké vyskakování. Ale doba 5 let se dá přežít. Navíc má OSVČ jistotu, že za ním nepřijde vymahač, exekutor nebo neobdrží soudní obsílku.

půjčky před výplatou

Konkurs, aneb rozprodej majetku

Konkurs znamená rozprodání majetku dlužníka tak, aby byly pokryty všechny dluhy. Pokud jsou závazky OSVČ příliš vysoké, může přijít o veškerý majetek. Navíc platí, že jestliže konkurs dluhy nezaplatí, bude muset jejich zbytek nadále splácet. Například pravidelnou splátkou ve formě měsíční srážky ze mzdy. Z toho vyplývá, že konkurs je ve většině případů velmi nevýhodný.

Základní podmínky oddlužení OSVČ

 1. Aby bylo možné o oddlužení OSVČ požádat, musí se jednat o nejméně 2 peněžité závazky, jenž jsou po splatnosti více než 30 dnů a podnikatel je není schopen zaplatit.
 2. Dlužník musí zaplatit nejméně 30% pohledávek, pokud se s věřiteli nedomluvil jinak.
 3. Záměr oddlužení podnikatele nesmí být nepoctivý.
 4. Povinností dlužníka je odpovědné jednání, v opačném případě se jedná o porušení podmínek umožňujících oddlužení.
 5. Insolvenční soud již nesměl o oddlužení dříve rozhodnout.

Jak na oddlužení OSVČ

Prvním krokem je podání návrhu na povolení oddlužení. Návrh musí splňovat přesně vymezené náležitosti.

Náležitosti návrhu na povolení oddlužení

 • specifikace soudu, kam je návrh na oddlužení podáván
 • specifikace podnikatele, který návrh podává
 • podpis navrhovatele a datum návrhu
 • označení dlužníka
 • pokud dlužník někoho zmocnil, aby ho zastupoval, je potřeba tuto osobu specifikovat
 • uvedení příjmů dlužníka za poslední 3 roky včetně doložení těchto příjmů (u podnikatele tedy daňové přiznání, bankovní výpisy z podnikatelského účtu, faktury apod.)
 • souhrn předpokládaných příjmů na dalších 5 let
 • dlužník může navrhnout způsob oddlužení, zejména pokud se na něm dohodl se svými věřiteli. Přesto vždy platí, že rozhodnutí záleží na Insolvenčním soudu. Ten ovšem často respektuje dohodu dlužníka s věřiteli, pokud je zákonná.
 • kompletní přehled majetku dlužníka a jeho doložení
 • kompletní přehled závazků dlužníka a jejich doložení
 • jestliže došlo k dohodě o plnění nižším, než 30%, je nutné doložit souhlas věřitelů

V případě, že podnikatel splnil všechny podmínky pro oddlužení OSVČ a podaný návrh byl v pořádku, rozhodne Insolvenční soud o způsobu oddlužení. Toto rozhodnutí musí respektovat všechny zainteresované strany a jsou povinny se jím řídit.

půjčka na rekonstrukci domu

Netroufáte si na to? Odborné firmy vám pomůžou

Každý není silný v papírování a obává se různých právních zákoutí. Pokud mezi tyto podnikatele patříte i vy, nemusíte si z toho dělat těžkou hlavu. Na oddlužení podnikatelů se specializuje mnoho firem, které vás celým procesem provedou. Zadarmo to ovšem nebude. Je potřeba počítat s částkou nejméně 5 000 Kč – 10 000 Kč, kterou budete muset za pomoc zaplatit. Nabídku pomoci s oddlužením si můžete vyhledat na internetu.

Zkušenosti OSVČ s oddlužením

Miroslav, 44 let, Planá nad Lužnicí

Podnikal jsem již více než 10 let, ale během posledních několika roků se dramaticky zhoršovala možnost získat dostatečný počet zakázek. Logicky mi tedy klesaly příjmy, což znamenalo velký problém. Vzal jsem si totiž podnikatelský úvěr na vybavení dílny, u kterého jsem začal mít problémy se splácením. Nakonec to došlo tak daleko, že jsem se ocitl bez finančních prostředků a dluhy se akumulovaly. Abych předešel exekuci a soudním sporům, požádal jsem o oddlužení. U Insolvenčního soudu jsem uspěl, ale musím zaplatit 50 % dluhů. Tedy víc, než jsem původně čekal. Ale snad to nějak zvládnu.

rychlá půjčka online

Vladimír, 56 let, Praha 4

Bohužel patřím mezi smolaře, které postihlo konkursní řízení. Přišel jsem o všechen majetek – byt, chalupu i auta. A taky o kancelář a vybavení, které jsem si kdysi pořídil z vlastních výdělků z podnikání. Zbytek dluhů ještě splácím. Jediným štěstím bylo, že jsem měl dost majetku, který během konkursu pokryl většinu mých dluhů. Proto jejich zbytek nebudu splácet moc dlouho.

Bohdana, 32 let, Karviná

Moje představy o podnikání byly dost naivní. Byla jsem delší dobu bez práce a dostala jsem skvělý „podnikatelský nápad“. Abych ho mohla realizovat, půjčila jsem si peníze. Jenže živnost se nevyvíjela podle mých představ a brzy jsem se dostala do dluhové spirály. Nakonec jsem nedokázala dluhy splácet vůbec. Obrátila jsem se na odbornou firmu, která mi sdělila, že bych mohla využít institut oddlužení OSVČ. Toho jsem s jejich pomocí využila a dnes žiji o dost lépe. I když budu splácet zbytek dluhů ještě 4,5 roku, nejsem v takovém stresu a mám výhled na lepší budoucnost.

půjčka nebankovní

Karel, 23 let, Zlín

Do dluhů jsem se dostal v důsledku druhotné platební neschopnosti. Odběratelé mi neplatili faktury, proto jsem nebyl schopen platit moje závazky dodavatelům. Přestože jsem se snažil pohledávky vymáhat, rychlejší byly moje dluhy. Celou situaci jsem vyřešil aktivně tak, že jsem podal návrh na oddlužení. Insolvenční soud mi ho povolil, takže věřím, že se z toho během 5 let úspěšně vyhrabu. Ovšem přiznám se, že s podnikáním jsem skončil. Budu pracovat již jenom jako zaměstnanec.

Oddlužení OSVČ shrnutí

Všichni naši čtenáři – podnikatelé snad již díky tomuto článku vědí, že v případě nezvladatelných finančních problémů můžou požádat o oddlužení OSVČ. Aby k němu mohlo dojít, je potřeba splnit několik podmínek. Navíc se v žádném případě nesmí jednat o nějaký nekalý záměr, který by mohl být potrestán nejenom odmítnutím žádosti, ale i následnou sankcí. Vyřešení dluhů může dlužník zvládnout sám, nejlépe po předchozí dohodě se svými věřiteli. Alternativou je využití služeb firem, které se na to specializují.