Pojištění hypotéky

Svou vizi o krásném novém bydlení si můžete splnit pomocí hypotéky. Jenže takový úvěr je současně i nemalým závazkem na hodně dlouhou dobu. Mladí lidé by měli počítat se splácením rozloženém minimálně na čtvrtinu života, ti starší se uvážou zpravidla až do konce produktivního věku. Což jinými slovy znamená, že 20, 30 a někdy i více let budete muset ukrojit částku z rodinného rozpočtu a poukázat ji věřiteli.

Pokud jste před uzavřením úvěrové smlouvy vše dobře propočítali a navíc ještě máte našetřenu určitou finanční rezervu, aktuálně nemusíte řešit možné komplikace ztěžující řádné splácení.

Jenže většina lidí si bere hypotéku a nemyslí na horší časy. Řídí se především momentálním stavem, vidí před sebou získanou finanční částku a nové bydlení. Navíc se najde opravdu málo domácností, které mají možnost sáhnout na volné peníze. Z těchto důvodů je velice důležité si sjednat kvalitní pojištění hypotéky.

rychlá půjčka bez registru

Proč hypotéku jistit

Určitě nikdo nechce přivolávat nic špatného, ale pověstné Murphyho zákony fungují spolehlivě. Bez pojistky se každou chvíli řeší nějaký úraz, a po jejím sjednání jako když utne. Podobně je tomu i se ztrátou zaměstnání a dalšími nepředpokládanými událostmi. Pak stačí nemoc znemožňující získávat pravidelný příjem a máte o problémy postaráno.

Proto se nevyplatí pojištění hypotéky podcenit. Můžete se tak vyhnout i případnému osobnímu bankrotu nebo exekucím. A věřte tomu, že většina bankovních i nebankovních společností svého práva vymáhat své peníze zpět hojně využívá.

Co pokryje pojištění hypotéky

Pojištění hypotéky nabízejí prakticky všechny banky i mnohé nebankovní instituce. Svou pozornost byste měli zaměřit především na pojištění proti neschopnosti splácet a poskytovatel by vám ho měl nabídnout při podepisování smlouvy.

Pojištění proti neschopnosti splácet se skládá zpravidla ze 3 nebo 4 částí a je odstupňováno podle závažnosti. Nejkomplexnější ochranu představuje pojistka obsahující všechny stupně.

půjčka před výplatou

Úmrtí

Samotná skutečnost, že přijdete o někoho blízkého, je tragická. S pojištěním je vhodné neváhat, protože těžko si představit, že do už tak hrozné situace se ještě bude řešit problém se sháněním peněz na splátky hypotéky.

Dobře si rozmyslete, jak co nejlépe specifikovat obsah samotné pojistky, protože obecně nejlevnější variantu představuje úmrtí následkem úrazu. Chtít v souvislosti s hypotékou ušetřit na nepravém místě je velmi nerozumné.

Naštěstí pojištění schopnosti splácet nerozlišuje, jak k úmrtí došlo. Při jeho sjednání máte jistotu, že když tato smutná událost postihne plátce úvěru, zbytek dluhu je uhrazen na účet banky. Nemůžete ale počítat, že by se pojistka vztahovala na další náklady, jakými mohou být provoz domácnosti, starost o nemovitost, její případný prodej atd.

Trvalá invalidita

Pamatujte, že pojistka řeší pouze třetí stupeň postižení. Z toho důvodu je dobré uvažovat o případném rizikovém připojištění, protože i nižší stupeň může znemožnit splácení.

Počítejte s tím, že někdy za vás pojišťovna ihned nedoplatí celý úvěr, ale pouze 12 splátek. Po roce budete muset znovu podstoupit vyšetření kvůli opětovnému potvrzení třetího stupně postižení.

Pracovní neschopnost

Tato varianta pokrývá výpadek v případě delší pracovní neschopnosti zaviněné nemocí. Pokud se ovšem domníváte, že hned od prvního dne pracovní neschopnosti je pojišťovna povinna hradit splátky za vás, jste na velkém omylu.

Skutečnost je taková, že v pracovní neschopnosti musíte být minimálně 60 dní, a až potom jste zproštěni od placení. Ale pozor, pojistky tohoto druhu kryjí pouze 12 splátek, které hradí pojišťovna. Proto se vyplatí, pokud je to možné, mít v záloze alespoň nějakou finanční rezervu.

nebankovni pujcky

Ztráta zaměstnání

I zde myslete na to, že musíte být minimálně 60 dní bez zaměstnání, a až po této době za vás začíná úvěr splácet pojišťovna. A v rámci přísnějších pravidel je zde snížen počet zaplacených splátek na 6 po sobě jdoucích.

Nemilého překvapení se dočkáte, pokud se se zaměstnavatelem na ukončení vašeho pracovního poměru dohodnete. Pojištění totiž počítá pouze s nedobrovolnou ztrátou zaměstnání a ukončení poměru dohodou mít kryté nebudete.

Pojistka sníží úrok

Pojištění proti neschopnosti splácet si většinou sjednáváte k jednomu konkrétnímu úvěru. Výše pojistného je závislá na velikosti hypotéky, na množství sjednaných rizik, na počtu let splácení a na délce fixace. Proto je u každého úvěru dohodnuta individuální výše pojistky, která by ale neměla přesáhnout 150 Kč za měsíc.

Některé banky motivují klienty ke sjednání pojistky snížením úrokové sazby, potom můžete ušetřit i několik stokorun za měsíc.

rychlá půjčka

Pojištění hypotéky řeší množství problémů

Tento druh finančního produktu si nezařizujete kvůli jeho výhodnosti nebo nevýhodnosti, ale z důvodu, že hypotéka je závazek na mnoho let a nikdo nevíme, co se může stát.

Pojištění hypotéky se sestává z několika stupňů a je jen na vás, které z variant využijete. Jednotlivé stupně kombinují pokrytí neschopnosti splácení v případě smrti, invalidity, pracovní neschopnosti a nedobrovolné ztráty zaměstnání.

Je pravdou, že pojišťovny sice nejsou dobročinné ústavy, ale v případě sjednání pojištění hypotéky vás dokážou vytáhnout z velikých problémů.