Dražba nemovitostí v exekuci

Dražba nemovitosti v exekuci je čím dál častějším jevem, což je důsledek neutěšené finanční situace mnoha vlastníků nemovitostí a pozemků. V našem článku vám prozradíme, co to je exekuce a dražba, jak exekuce probíhá, zda jí lze předejít, anebo jakou formou si může zájemce o tuto formu nabídek nemovitost pořídit. Také se dozvíte největší rizika a výhody zakoupení nemovitosti v dražbě.

Co je to exekuce

V případě exekuce se jedná o vynucené vymožení dlužné finanční částky nebo jiného dluhu od dlužníka pro věřitele, přičemž exekuci je oprávněn vykonávat pouze soudní exekutor zapsaný v rejstříku zahájených exekucí.

půjčka ihned bez doložení příjmu

Co je dražba

Dražba je forma aukce, někdy též nazývaná jako licitace, kdy cena prodávané nemovitosti, zboží nebo dokonce služby není dopředu stanovena a výsledná částka je předmětem dražby, tedy přihazování jednotlivých zájemců o koupi, přičemž vyhrává nejlepší nabídka. V některých případech je určena minimální vyvolávací cena, na které startuje první nabídka, ale dražba může probíhat podle různých systémů a před účastí v dražbě je proto nutné se seznámit s jejími podmínkami. Často je také vyžadováno složení dražební jistiny, bez čehož pak není možné se aktivně dražby účastnit.

Průběh exekuce vedoucí k dražbě nemovitosti

  1. Pokud podá věřitel návrh na exekuci, je soudní exekutor povinen do 15 dnů kontaktovat soud, jenž do dalších 15 dnů musí vynést rozhodnutí o případném pověření a nařízení exekuce. Během následujících 15 dnů jsou exekutorem vyrozuměny všechny zainteresované strany o zahájení exekuce, což je současně i termín, ke kterému se zapisuje exekuce do katastru nemovitostí, jde-li o nemovitost nebo pozemek. Od tohoto okamžiku nesmí dlužník s nemovitostí nikterak nakládat a ani ji prodat, může ji pouze běžně používat.
  2. V tento okamžik má ještě dlužník poslední šanci na záchranu nemovitosti a může se domluvit s věřiteli a exekutorem na úhradě dluhu nebo na splátkovém kalendáři. Pokud k tomu z jakéhokoliv důvodu nedojde, stanoví exekutor znalce, který stanoví odhadní cenu nemovitosti.
  3. Jestliže ani do této doby nedošlo k dohodě ohledně dluhu, dochází k vyhlášení dražby prostřednictvím dražební vyhlášky (její popis viz níže) popisující vše důležité ohledně vydražované nemovitosti nebo pozemku. Pokud se najde zájemce, který splní všechny podmínky dražby a aukci vyhraje, je mu nemovitost prodána.
  4. půjčka do výplaty bez registru

Dražební vyhláška je rozhodnutí soudního exekutora, která hlavně obsahuje:

Dražební vyhlášku musí obdržet povinný (dlužník, jehož nemovitost je dávána do dražby), dále by měla být předána / zaslána jeho manželovi a případně dalším dotčeným subjektům, jako jsou např. finanční úřad nebo katastrální úřad. Exekutor je dále povinen zveřejnit dražební vyhlášku na úřední desce exekutora, další možností je jiný obvyklý způsob, většinou za pomoci obecního úřadu. Dražební vyhláška je také zveřejněna na Portálu dražeb www.portaldrazeb.cz a v Centrální evidenci exekucí www.ceecr.cz.

Jak zachránit nemovitost v exekuci

V případě, že vás exekuce nemovitosti potkala nebo vám hrozí a patříte mezi aktivní dlužníky, existuje před vyhlášením dražby možnost, jak dluhy zaplatit a exekuci zastavit.

Od Acemy můžete získat půjčku až do 5 000 000 Kč

Jednou ze zajímavých nabídek je půjčka Acema, kterou můžete využít k vyplacení exekuce, přičemž půjčka je nabízena v rozsahu 100 000 Kč – 5 000 000 Kč s dobou splatnosti až na 20 let, ovšem je potřeba počítat s tím, že budete muset dát nemovitost do zástavy. Na půjčku dosáhne každý plnoletý občan, není potřeba dokládat příjmy a ani případný zápis v registru dlužníků není žádný problém, přičemž vše je vyřízeno velmi rychle. Pro vyřízení půjčky dále potřebujete aktuální výpis z katastru nemovitostí a nabývací listiny (kupní nebo darovací smlouva apod.), přičemž je možné dát do zástavy i nemovitost třetí osoby, pokud bude souhlasit.

Sjednat půjčku

Celý proces vyřízení půjčky na vykoupení nemovitosti z exekuce probíhá tak, že pošlete online žádost o půjčku a většinou se během několika minut dozvíte, zda vám byla předběžně schválena. V případě kladného výsledku vás bude kontaktovat zástupce společnosti, který s vámi vše vyřeší a podepíšete smlouvu, které ovšem předchází ohodnocení nemovitosti znalcem, kterého určí poskytovatel rychlé půjčky, společnost Acema.

 

Jak koupit nemovitost v exekuci

Pokud patříte mezi zájemce o koupi nemovitosti v exekuci, máte v podstatě 2 možnosti. Tou první je, že se včas dohodnete s vlastníkem nemovitosti před samotnou dražbou, ovšem k tomu je nutné mít souhlas všech zúčastněných stran včetně exekutora, kterému bude kupec posílat peníze. Jestliže se vám tento postup nepovede, nastává druhá příležitost na koupi nemovitosti v exekuci – přímo během dražby.

Koupě nemovitosti v dražbě je o něco rizikovější, než klasický prodej nemovitosti, protože obvykle nelze počítat se spoluprací vlastníka a většinou ani exekutora, který je příliš vytížen, než aby s každým individuálně probíral všechny prodávané položky, které dává průběžně do dražby. Zájemce o koupi tak musí být připravený na to, že si nemovitost nebude moci dostatečně prohlédnout, alespoň ve srovnání s klasickým realitním prodejem. Dalším rizikem je nedostatečná dokumentace, protože vlastník, který byl donucen dát nemovitost do dražby, většinou nejeví velkou chuť něco předávat nebo vysvětlovat. Jsou dokonce známé i případě, kdy si kupec pořídil nemovitost v dražbě a následně zjistil, že byla záměrně poškozena, pravděpodobně původním majitelem ze vzteku, že přišel o střechu nad hlavou.

půjčka online

Na druhou stranu se můžou při zakoupení nemovitosti v dražbě kvůli exekuci ušetřit nemalé finanční prostředky ve srovnání s tím, co by stála při standardním prodeji ať již přímo od majitele nebo přes realitní kancelář, v obou případech bez dražby. K výhodné koupi dochází hlavně tehdy, jestliže je na dražbě malý počet zájemců o draženou nemovitost, kteří nechtějí příliš licitovat a mají nastavenou nízkou maximální částku, za kterou by nemovitost vydražili. Existují i případy, kdy se zájemce objevil na aukci sám a nemovitost získal za vyvolávací cenu.

Ačkoliv byly dříve hlavně klasické dražby s fyzickou účastí zájemců o koupi, v dnešní době se čím dál více prosazují elektronické aukce, ve kterých se přihazuje online prostřednictvím internetu, což šetří čas a náklady všem zúčastněným stranám dražby.

Dražba nemovitostí v exekuci shrnutí

Jak vidíte, dražba nemovitostí v exekuci má jasně nastavená pravidla, přesto musí všechny strany počítat s tím, že pokud již dojde na exekuci, je jejím hlavním cílem co nejrychleji získat finanční prostředky od dlužníka, které uhradí jak odměnu exekutora, tak maximum závazků dlužníka k věřitelům. Věříme, že jsme vám zákoutí tohoto procesu dostatečně představili a nyní již víte, jak se zachovat.