Podpora v nezaměstnanosti

Podpora v nezaměstnanosti je v dnešní době velmi často potřebnou pomocí ze strany státu, jelikož nezaměstnaných lidí příliš neubývá a tak jsme si pro vás připravili článek, ve kterém se dozvíte vše důležité o tomto tématu, zejména kdo na ni má nárok a za jakých podmínek, zda si můžete přivydělat, do kdy je potřeba se registrovat na úřadu práce a co tím získáte nebo jak překlenout nedostatek finančních prostředků za pomoci rychlé půjčky.

Kdo má nárok na podporu v nezaměstnanosti

Mezi lidmi se často vyskytuje mylná představa o tom, že na podporu v nezaměstnanosti má nárok úplně každý, což bohužel není pravda. Základním předpokladem, aby byla podpora přiznána, je splnění několika podmínek:

 1. v rozhodném období, které je 2 roky před podáním žádosti o podporu, žadatel měl zaměstnanecký poměr v délce nejméně 12 měsíců, případně po stejnou dobu vykonával činnost, z níž odváděl pojistné na důchodové pojištění a státní politiku zaměstnanosti
 2. žadatel nesmí být příjemcem starobního nebo plného invalidního důchodu
 3. je nutné požádat o podporu v nezaměstnanosti u úřadu práce

Naštěstí pro některé uchazeče jsou některé podmínky o něco zmírněné, jelikož existuje tzv. náhradní doba zaměstnání, jenž se počítá do výše zmíněných 12 měsíců, konkrétně jde o:

 • plný invalidní důchod (který skončil dříve, než byla podána žádost o podporu v nezaměstnanosti)
 • osobní péče o dítě do věku 4 let
 • příprava osoby se zdravotním postižením k práci
 • osobní péče o osoby podle zvláštních předpisů
 • výkon dlouhodobé dobrovolnické služby o rozsahu nejméně 20 hodin, přičemž se musí jednat o organizace s akreditací MV ČR
 • soustavná příprava na budoucí povolání, maximálně do 6 měsíců
 • rychlá půjčka online

Pokud tedy splníte některou nebo několik podmínek náhradní doby zaměstnání a v celkovém součtu vám v jakékoliv kombinaci včetně případného pracovního poměru vyjde 12 měsíců v uplynulých 2 letech, máte nárok na podporu v nezaměstnanosti.

Kdy nárok na podporu v nezaměstnanosti nemáte

Ačkoliv jsme v předchozím odstavci uvedli předpoklady, které musí žadatel o podporu v nezaměstnanosti splňovat, existují další podmínky, které možnost získání podpory zcela eliminují. Konkrétně se jedná o:

 • výplata nemocenských dávek
 • podpora během rekvalifikace
 • během výkonu vazby
 • výplata výsluhového příspěvku vyššího, než by byl nárok na podporu v nezaměstnanosti, přičemž pokud je výsluha nižší, doplácí se pouze rozdíl
 • jestliže byl během 6 měsíců před zařazeních uchazeče do evidence úřadu práce ukončen pracovní poměr zaměstnavatelem z důvodu hrubého porušení právních předpisů zaměstnancem, nebo v případě ukončení pracovního poměru z podobného důvodu
 • konsolidace pro problémové klienty

Podpora v nezaměstnanosti se také neposkytuje do ciziny, výjimku může stanovit ratifikační smlouva schválená Parlamentem České republiky.

Výše podpory v nezaměstnanosti

Podpora v nezaměstnanosti se vypočítá z průměrného čistého výdělku z posledního zaměstnání v rozhodném období, případně z posledního vyměřovacího základu v rozhodném období přepočteném na 1 kalendářní měsíc u samostatné výdělečné činnosti.

Během prvních 2 měsíců podpory v nezaměstnanosti dostanete 65%, v průběhu dalších 2 měsíců obdržíte 50% a v dalších měsících, ve kterých máte na podporu nárok, získáte 45%, přičemž maximální výše podpory v nezaměstnanosti je omezena v roce 2015 částkou 14 604 Kč a v případě, že budete absolvovat rekvalifikaci v rámci úřadu práce, jedná se o maximální částku 16 367 Kč. Maximální částka znamená, že i kdyby vám po výpočtu nároku (z vašich vysokých příjmů) na podporu vycházela větší částka, obdržíte pouze toto maximum stanovené zákonem.

Jiná kalkulace podpory je u žadatelů, kteří splnili podmínku náhradní doby nebo nemůžou, bez vlastního zavinění, doložit příjmy, neboť v takovém případě se vychází z průměrné mzdy v národním hospodářství, ze které vychází pro první 2 měsíce nárok na 0,15 násobek, další 2 měsíce na 0,12 násobek a po zbytek 0,11 násobek. Konkrétně se pro rok 2015 u prvních 2 měsíců jedná o částku 3 777 Kč při podpoře v nezaměstnanosti a 3 526 Kč během rekvalifikace.

půjčka bez registru ihned

Délka podpory v nezaměstnanosti

Doba délka podpory v nezaměstnanosti je ovlivněna věkem uchazeče, přičemž se vychází z toho, že čím blíže je nezaměstnaný důchodovému věku, tím složitěji hledá práci.

Dálka podpory je:

 • 5 měsíců do věku 50 let
 • 8 měsíců od 50 do 55 let
 • 11 měsíců od věku 55 let

Přivýdělek během podpory v nezaměstnanosti

Pokud pobíráte podporu v nezaměstnanosti, nesmíte mít žádný jiný výdělek, jinak o podporu přijdete. Jestliže jste pouze vedeni v evidenci úřadu práce, ale nepobíráte podporu, můžete si přivydělat maximálně 1 minimální mzdy, která je k dubnu 2015 stanovena na 9 200 Kč, což znamená možnost výdělku 4 600 Kč, ale současně je nutné, aby vás práce neomezovala v docházce na úřad práce a pracovní pohovory.

půjčka do výplaty

Jak se registrovat na úřadu práce

Abyste získali nárok na podporu v nezaměstnanosti, tak vedle výše uvedených podmínek je nutné se registrovat na úřadu práce, přičemž je vhodné to učinit do 3 pracovních dnů od skončení pracovního poměru nebo samostatné výdělečné činnosti. Tím, že se přihlásíte do evidence uchazečů o zaměstnání můžete požádat i o podporu v nezaměstnanosti, nemusíte platit zdravotní pojištění, ale současně byste měli vědět, že vám úřad práce může zprostředkovat nabídky na nové zaměstnání a vy jste povinni se dostavit k pohovoru. Na úřad práce jste nuceni dojít osobně, protože poštovní nebo elektronická registrace není umožněna.

Pokud jste nezaměstnaní a chybí vám peníze, můžete si vzít půjčku

V situaci bez zaměstnání se často objevují finanční problémy, které je možné vyřešit půjčkou, u které není potřeba dokládat příjmy. Takovou nabízí například Zaplo, přičemž pokud o Zaplo půjčku požádáte poprvé, můžete si půjčit 1 000 Kč – 8 000 Kč na dobu 7 – 30 dnů úplně zdarma, což se může hodit. Každá další půjčka je již za úrok, ale zase můžete dosáhnout až na 15 000 Kč. Žadatel o půjčku musí být plnoletý, mít české občanství a vlastní bankovní účet, důležitá je i bezdlužnost.

Sjednat půjčku

Pokud nemáte pravidelný příjem a potřebujete si půjčit peníze, dobře to zvažte, protože 30 dnů, což je nejdelší doba splatnosti Zaplo půjčky, uteče jako voda a pokud peníze utratíte, budete je muset zase někde získat, abyste je mohli vrátit, případně je možné požádat o prodloužení splátky, ovšem za poplatek.

Podpora v nezaměstnanosti závěr

V našem článku jsme se vám pokusili vysvětlit všechny zákonitosti, které souvisí s podporou v nezaměstnanosti a jsme přesvědčeni o tom, že se v celé problematice již dobře orientujete a víte, co můžete a nemůžete. Přejeme vám, abyste ji získali a hlavně zase brzy našli zaměstnání s pravidelným příjmem.