Registr dlužníků k nahlédnutí zdarma

Mnoho zájemců o půjčku nebo jinou finanční službu se domnívá, že existuje pouze 1 registr dlužníků k nahlédnutí zdarma. To ovšem není pravda a díky nám se dozvíte, že jich funguje hned několik a poměrně zásadně se od sebe liší. Tento rozdíl souvisí nejenom s rozsahem nabízených služeb a poplatků, ale i jejich účelovostí. Dále vám prozradíme, za jakých podmínek je možné do registrů nahlížet a co je potřeba k tomu, abyste získali výpis z registru.

K čemu slouží registr dlužníků

Registry dlužníků jsou zřízeny primárně kvůli ochraně věřitelů před klienty, kteří neplní své závazky řádně a včas. Do registru dlužníků může být zapsaný nejenom občan, ale také podnikatel nebo firma – právnická osoba.

Navzdory poměrně hodně rozšířené představě, že se jedná pouze o závazky vzniklé půjčováním peněz, je realita poněkud jiná. Do registrů se zapisují i ostatní dluhy, např. z nezaplaceného pojištění, leasingů, úhrad různých druhů energií, telefonních hovorů a jiných dodávek služeb nebo dokonce i zboží.

Pokud je dlužník zapsaný do registru dlužníků, má to za následek zhoršení jeho bonity. Bonita je ukazatel toho, jak je dlužník schopen dostát svým závazkům. A právě bonita patří k hlavním kritériím při poskytování mnoha půjček a úvěrů, proto většina jejich poskytovatelů nahlíží do registrů dlužníků. Jestliže v něm má zájemce o půjčku negativní zápis, může to znamenat zamítnutí žádosti o půjčku.

Ovšem zde je potřeba současně uvést, že existují nabídky půjček bez registru zaměřené na žadatele o půjčku se zápisem v registru dlužníků, kde můžou zájemci o finanční prostředky uspět. V tomto případě je důležité, aby si žadatel důkladně prověřil všechny podmínky půjčky. Je totiž pravděpodobné, že bude muset zaplatit vyšší úrok nebo přistoupit na méně výhodné podmínky.

Některé registry dlužníků evidují nejenom negativní zápisy, které vypovídají o problémech se splácením závazků, ale také pozitivní zápisy. Z těch se věřitelé dozví, že dlužník splácel řádně a včas, což může posílit jeho bonitu. Dále je potřeba počítat s tím, že v registrech se nemusí objevovat pouze současné dluhy, ale také ty, které byly již splaceny. Obvykle se jedná o horizont několika let zpětně.

půjčka bez doložení příjmů

Jak získat informace o tom, zda jste v registru dlužníků

Zrovna tak jako registr dlužníků používají věřitelé, můžou se o zápisu v registru přesvědčit i všichni ostatní, tedy i vy.

Vzhledem k tomu, že existuje hned několik registrů, doporučujeme si nejprve zjistit, do jakého registru bude váš poskytovatel finančního produktu nahlížet. Teprve podle toho byste měli podat žádost o výpis z registru dlužníků, abyste zbytečně neplatili za něco, co nevyužijete. Ano, čtete správně, všechny výpisy z registrů dlužníků jsou zpoplatněné! Proto neplatí často uváděná chybná informace, že byste mohli získat výpis z registru nebo jeho náhled zdarma.

Ceny se liší podle jednotlivých provozovatelů a při jediném podání žádosti se pohybují v řádu stokorun. Žádost je nejčastěji možné podat elektronicky prostřednictvím datové schránky, emailu s elektronickým podpisem nebo poštou s notářsky ověřeným podpisem. Vždy záleží na podmínkách každého registru. Pokud byste žádali o větší počty výpisů z registrů, někteří provozovatelé nabízejí výhodnější množstevní ceny, ale tuto nabídku běžný občan pravděpodobně nevyužije.

Jestliže se chcete pouze přesvědčit o tom, zda jste zapsáni v registru dlužníků a v jaké podobě, pak je nejvhodnější podat žádost do všech registrů. Jedině tak získáte úplnou jistotu, ovšem bude vás to něco stát.

rychla pujčka ihned

Nejznámější registry dlužníků

SOLUS

Sdružení na ochranu leasingu a úvěrů spotřebitelům, ve zkratce SOLUS, patří k nejčastěji využívaným registrům dlužníků. Historie SOLUS sahá až do roku 1999, kdy bylo založeno. Členy sdružení tvoří mnoho firem, hlavně banky, pojišťovny, leasingové společnosti, telefonní operátoři a další společnosti. Tito členové dodávají do databáze dlužníků údaje o klientech, ze kterých je pak možné čerpat informace.

SOLUS neprovozuje jenom registr dlužníků, ale nabízí také Insolvenční registr nebo registr neplatných dokladů a mnoho dalšího.

půjčka bez registru solus

CERD

CERD nebo-li Centrální registr dlužníků provozuje podnikatel Jiří Jehlička a tento registr dlužníků také nabízí mnoho dalších přehledů a informací.

Jmenovat můžeme zejména databázi návrhů na konkurs a probíhající konkursy, přehled osob v pátrání, registr plátců DPH a další. V Centrálním registru dlužníků se objevuje také anonymní hodnocení dlužníků, což samozřejmě nemusí vždy adekvátně zohledňovat bonitu dlužníka. Na druhou stranu CERD nabízí možnost obrany proti anonymům, prostřednictvím svojí služby Moje závazky a bonita, která je placená.

V případě CERD je evidentní, že má nejširší portfolio svých služeb. Přesto jejich využití nemusí splňovat požadavky některých poskytovatelů půjček, jelikož můžou požadovat potvrzení z jiného registru dlužníků.

CRU

Centrální registr úvěrů (CRU) provozuje Česká národní banka a tato databáze eviduje údaje pouze o právnických osobách a fyzických osobách podnikatelích. Tedy kdo nemá přidělené IČ, ten nemůže být v CRU evidován.

V Centrálním registru úvěrů se evidují veškeré půjčky, úvěry nebo kontokorenty. Nehraje zde žádnou roli, zda jsou ve lhůtě splatnosti nebo po ní, což umožňuje dokonalý přehled o závazcích jednotlivých dlužníků. Proto bývá CRU běžně využívaný většinou bankovních ústavů.

půjčka bez registru a potvrzení o příjmu

BRKI

BRKI – Bankovní registr klientských informací obsahuje pozitivní i negativní informace o fyzických osobách, které čerpají nějakou formu úvěru u některé banky. Může se jednat o občana i podnikatele.

Tento registr provozuje CBCB – Czech Banking Credit Bureau a.s. a uchovává nejenom současné půjčky, ale také jejich historii po dobu 4 let.

NRKI

Nebankovní registr klientských informací (NRKI) provozuje firma CNCB – Czech Non – Banking Credit Bureau , z.s.p.o..

NRKI eviduje bankovní a finanční produkty, přičemž v evidenci jsou fyzické osoby podnikatelé a občané, v případě právnických osob se jedná o evidenci leasingových kontraktů.

Registr obsahuje negativní i pozitivní údaje a eviduje současnost i minulost, to vše po dobu 4 let od poslední úhrady závazku.

pujcky bez registru

Registr dlužníků k nahlédnutí zdarma závěr

Nyní již víte, že registrů dlužníků k nahlédnutí existuje hned několik a každý z nich nabízí vedle výpisu z registru poněkud odlišné portfolio služeb. V této souvislosti nezapomeňte důležitou informaci, že registr dlužníků k nahlédnutí zdarma není a informace je možné získat pouze za poplatek. Aby to pro vás nebyly vyhozené peníze, nejprve si zjistěte, z jakého registru budete informace o vašich dluzích potřebovat. Teprve pak podejte cílenou žádost a podle výsledných informací uvedených na výpisu z registru dlužníků se můžete lépe rozhodnout, kde a o jakou půjčku bude nejvýhodnější požádat.