Osobní bankrot kalkulačka

Mnoho dlužníků si myslí, že jim osobní bankrot bezpracně vytrhne „trn z paty“. Pravdou ovšem je, že tento proces může sice pomoci, ale jenom někomu. Navíc za určitých podmínek plných několikaletého odříkání. Jestli se tato možnost týká i vás, se můžete dozvědět z kalkulačky osobního bankrotu a dalších cenných informací v následujícím textu.

Vzorová tabulka osobního bankrotu – kalkulačka

V naší tabulce uvidíte vybrané finanční situace, podle kterých si můžete dobře představit, co osobní bankrot znamená. Zřejmě nejzajímavější je porovnání, kolik dlužníkům zbude každý měsíc peněz k životu. Tedy se jedná o finanční prostředky z celkových měsíčních příjmů dlužníka po sražení splátky ve prospěch věřitelů. Vše v rámci platného rozhodnutí Insolvenčním soudem o oddlužení.

půjčka ihned

Celkové dluhy Čisté měsíční příjmy Manžel/ka Počet vyživovaných osob (obvykle děti) Srážka na oddlužení Zbytek příjmů k životu
100000 12000 NE 0 3922 8078
100000 12000 ANO 0 2902 9098
100000 12000 ANO 1 1882 10118
400000 15000 NE 0 5922 9078
400000 15000 NE 1 4902 10098
400000 18000 ANO 1 5882 12118
400000 18000 ANO 2 4862 13138
500000 21000 NE 2 8764 12236
500000 21000 ANO 0 10293 10707
750000 21000 NE 0 11823 9177
750000 21000 NE 2 8764 12236
900000 20000 NE 0 10823 9177
900000 20000 ANO 0 9293 10707

 

Vyhodnocení kalkulačky osobního bankrotu

Jak můžete z několika výše uvedených příkladů vidět, významnou roli hraje fakt, jestli má dlužník manželku nebo děti. V obou případech se o něco snižuje maximální možná částka, kterou může v rámci oddlužení splácet věřitelům. Jinými slovy, v této situaci zůstává dlužníkovi o něco vyšší měsíční příjem k životu.

Jaké příjmy se do kalkulace zahrnují

Všechny příjmy, které dlužník dostává během 5 let od rozhodnutí o oddlužení.

Jde tedy hlavně o:

 • příjmy ze všech zaměstnaneckých poměrů
 • jakékoliv příjmy z darů
 • příjmy ze všech dědických řízení
 • všechny ostatní příjmy
 • rychle pujcky online

Příklad, kdy může a nemůže být osobní bankrot schválený

Z tabulky osobního bankrotu si také můžete krásně spočítat, že je nutné splnit podmínky, které uvádíme níže v textu. Jednou z nich je schopnost splatit nejméně 30% dluhů.

Nyní si vezmeme hypotetický případ, kdy by dlužník dlužil 750 000 Kč. Jeho čisté měsíční příjmy by činily pouze 12 000 Kč a neměl by děti a ani manželku. Pak by mohl splácet pouze 3 922 Kč. Když tuto částku vynásobíme 60 měsíci (splátky dluhů v osobním bankrotu trvají 5 let), tak nám vyjde 235 320 Kč. Z dluhu 750 000 Kč je minimální hranice splatné částky 225 000 Kč (30%), tedy by bylo možné osobní bankrot schválit. Pro doplnění uvádíme, že k životu by mu měsíčně zůstalo 8 078 Kč.

Jiná situace by nastala u dluhů v objemu 1 000 000 Kč se stejnými finančními zdroji dlužníka, jak jsme uvedli v předchozím odstavci. U těchto dlužných částek je minimální objem peněz, které musí během následujících 5 let vrátit dlužník věřitelům, 300 000 Kč. Jelikož je dlužník z našeho příkladu schopen splatit během 5 let pouze 235 320 Kč, osobní bankrot by mu nebyl umožněn.

pujcka bez registru

Hlavní podmínky oddlužení fyzických osob

 • dlužník musí mít nejméně 2 dluhy a více. Pouze 1 dluh nedává možnost vzniku osobního bankrotu.
 • dlužník musí být schopen během 5 let zaplatit věřitelům nejméně 30% dluhů. Výjimkou může být situace, kdy se dlužník s věřiteli dohodne na jiném postupu a tento proces schválí Insolvenční soud.
 • pro úspěšný osobní bankrot již o něm nesměl Insolvenční soud dříve rozhodnout.
 • celý akt oddlužení nesmí být realizovaný za účelem podvodu
 • dlužník je povinen dodržovat poctivé jednání, nesmí být lehkomyslný a musí se řídit zákonem a rozhodnutím Insolvenčního soudu
 • oddlužení je možné i v případech, kdy je proti dlužníkovi vedeno exekuční řízení

Uvažujete o bankrotu? Co byste měli nejdříve udělat

Abyste neztráceli drahocenný čas, důkladně si zmapujte vaše možnosti v souvislosti s oddlužením. Jak jsme již uvedli, ne každý může osobního bankrotu dosáhnout.

Základní kroky by měly být následující:

 1. Musíte mít nejméně 2 dluhy a Insolvenční soud již nesměl o oddlužení rozhodnout.
 2. Pokud splňujete předchozí bod, udělejte si analýzu všech vašich předpokládaných příjmů v následujících 5 letech. Snažte se k tomu přistoupit poctivě a vycházejte z reality. Jakékoliv „vzdušné zámky“ vám můžou v budoucnosti udělat nemalé potíže.
 3. Na základě naší tabulky (viz výše) si udělejte orientační kalkulaci, jakou měsíční splátku budete schopni z vašich příjmů splácet. Vynásobte ji 60 (tj. počet měsíců rovných 5 letům splátek).
 4. Celkový součet dlužných částek si vynásobte 30% (minimální dluh, který musíte při oddlužení vrátit věřitelům během 5 let, pokud se s nimi nedohodnete jinak).
 5. Porovnejte si výsledky předchozích 2 bodů. Jestliže celkové splátky převyšují minimální 30% dluh, můžete mít šanci na osobní bankrot.

Za velmi důležitou považujeme informaci, že 30% je minimální částka, kterou musí dlužník splatit věřitelům. Mnoho dlužníků si totiž myslí, že i když mají vyšší příjmy, budou vracet právě minimálních 30%. To ovšem není pravda. Osobní bankrot má sice zjednodušit finanční problémy dlužníků, ale současně by měl umožnit návrat co nejvyššího počtu dluhů věřitelům. Z toho logicky vyplývá, že pokud jsou vaše příjmy dostatečné, můžete být povinni vrátit klidně 50% dluhů nebo i více.

půjčka ihned bez doložení příjmu

Co dělat, pokud se v předpisech o oddlužení ztrácíte

Je možné, že i po přečtení výše uvedených informací se v problematice osobního bankrotu příliš neorientujete. Nenechte si z toho udělat příliš napjaté nervy, každý člověk prostě není stavěný na řešení podobných situací. Z toho také vycházejí specializované společnosti, které se zaměřují na odbornou pomoc s oddlužením.

Některou z těchto firem si můžete vyhledat na internetu. Jejich pomoc spočívá hlavně v tom, že vám poradí, zda můžete na osobní bankrot dosáhnout a co si k tomu musíte připravit. Dále vám přidělí odborníka, jenž s vámi celým procesem oddlužení projde. Obvykle se jedná o advokáta zběhlého ve všech právních nuancích osobního bankrotu.

Samozřejmě, že je nutné počítat s tím, že se nejedná o žádnou humanitární činnost. Pomoc s oddlužením je forma podnikání, proto za ni budete muset zaplatit. Poplatky se obvykle pohybují mezi 5 000 Kč a 10 000 Kč.

peníze rychle

Osobní bankrot kalkulačka shrnutí

Nyní již víte, že osobní bankrot není úplně pro každého. Aby vám mohl být Insolvenčním soudem schválený, je nutné splnit hned několik podmínek. Tou nejdůležitější je schopnost zaplatit věřitelům během 5 let nejméně 30% dluhů. K tomu, zda to zvládnete, vám může pomoct naše osobní bankrot kalkulačka. Pokud tuto podmínku splňujete, nic nebrání tomu, abyste o osobní bankrot požádali.