Osobní bankrot

Připravili jsme si pro vás informace o tom, co je to osobní bankrot, jak probíhá a co je potřeba splnit, aby k němu vůbec mohlo v souladu se zákonem dojít. Dále se dozvíte, co musí návrh na oddlužení obsahovat a jak je to v případě manželů, nezapomněli jsme ani odpovědět na nejčastější dotazy, které se v souvislosti s touto situací vyskytují.

Představení osobního bankrotu

Osobní bankrot slouží k řešení nezvladatelných finančních problémů, které dlužníkovi přerostly přes hlavu a může mu pomoci oddlužení – osobní bankrot. Jak z předchozí věty vyplývá, tuto možnost mají fyzické osoby – podnikatelé a nepodnikatelé na základě Insolvenčního zákona o úpadku a způsobech jeho řešení, který je účinný od 1. ledna 2008 včetně dalších souvisejících novelizací. Celý proces oddlužení může proběhnout za pomoci 2 variant, které si nyní představíme.

rychla pujcka

1. Zpeněžením majetkové podstaty

Tato forma oddlužení probíhá prodejem majetku dlužníka, který byl v jeho vlastnictví ke dni povolení oddlužení soudem, naopak majetek, jenž dlužník získal již v průběhu samotného insolvenčního řízení, konkrétně po jeho účinku, se součásti prodeje nestává.

2. Splátkovým kalendářem

Na základě splátkového kalendáře splácí dlužník po dobu 5 let každý měsíc dluh svým věřitelům, kteří neměli pohledávky nijak zajištěné, přičemž se jedná o částku v takové výši, jenž by byla uspokojena, pokud by došlo k výkonu rozhodnutí nebo exekuci přednostní pohledávky a vše je určeno podle poměru výše jednotlivých pohledávek Insolvenčním soudem.

rychlá půjčka

Co musí zájemce o osobní bankrot splňovat

 1. Dlužník musí mít nejméně 2 věřitele, peněžité závazky minimálně 30 dnů po splatnosti a tyto není schopen zaplatit.
 2. Za neschopnost zaplatit je považováno, pokud dlužník zastavil podstatné platby závazků, nebo je neplní po dobu delší jak 3 měsíce po lhůtě splatnosti, nebo nelze uspokojit věřitele exekucí či výkonem rozhodnutí, nebo dlužník nepředložil seznamy majetku, závazků a další podklady, které mu uložil Insolvenční soud. Pro splnění podmínky neschopnosti splácet stačí 1 ze 4 zde uvedených podmínek.
 3. Dlužník nesmí osobním bankrotem sledovat nepoctivý záměr.
 4. Hodnota plnění u nezajištěných pohledávek musí být alespoň 30%, ale může být dokonce v některých případech nižší, pokud s tím věřitelé souhlasí.
 5. O návrhu o oddlužení již nesmělo být dříve Insolvenčním soudem rozhodnuto.
 6. Dlužník nesmí jednat nedbale nebo lehkomyslně v plnění povinností souvisejících s osobním bankrotem.

Jak vyhlásit osobní bankrot

Osobní bankrot může zahájit dlužník podáním návrhu na povolení oddlužení, přičemž k tomu slouží speciální formulář a připojuje se k návrhu na insolvenční řízení.

 půjčka bez registru

Co musí návrh na povolení oddlužení obsahovat

 • označení soudu
 • kdo návrh na oddlužení podává
 • datum a podpis
 • označení dlužníka a oprávněných osob k jednání za dlužníka
 • údaje předpokládaných příjmů během příštích 5 let
 • údaje o příjmech dlužníka za poslední 3 roky (nutno doložit, nejlépe potvrzení o příjmech od zaměstnavatele či zaměstnavatelů, daňová přiznání, výplatní pásky apod.)
 • návrh na způsob oddlužení, případně je možné uvést, že tento návrh nevznášíte (a necháváte tak rozhodnutí plně na soudu)
 • seznam veškerého majetku dlužníka, jakož i jeho závazků (znovu pokud možno doložit adekvátními dokumenty)
 • pokud bude hodnota plnění nezajištěných pohledávek nižší než 30%, je nutné doložit souhlas věřitelů, že obdrží nižší úhradu, než zmíněných 30%

Osobní bankrot manželů

Žádost o oddlužení můžou podat dohromady manželé, přičemž Insolvenční soud osobní bankrot manželů projedná společně a platí, že tento proces je vhodné využít při společném jmění manželů, což je stále převažující forma vlastnictví v manželství.

pujcka ihned

Schválení osobního bankrotu

Jestliže dojde ke schválení oddlužení, jedná se o závazné rozhodnutí pro všechny strany, tedy věřitele i dlužníka, přičemž samotné usnesení obsahuje všechny nezbytné informace, kterými se dotyčné strany musí řídit.

Nejčastější dotazy související s osobním bankrotem

Kolik ušetřím, pokud prohlásím osobní bankrot?

Na prvním místě vás musíme upozornit, že vy osobní bankrot vyhlásit nemůžete, o tom rozhoduje jedině Insolvenční soud, který nejprve musí posoudit všechny zákonné okolnosti, jak jsme uvedli výše v textu. Jinak osobní bankrot je hodně výhodný, jelikož v maximálním případě (až na výjimky) je možné odpustit až 70% dluhů, což je nemalá částka, ovšem tato nejvyšší hranice nemusí být automaticky přiznána každému zájemci o oddlužení.

Byla na mě uvalena exekuce, mám možnost požádat o osobní bankrot?

Jednoznačně ano, přičemž platí, že čím dříve bude Insolvenční řízení zahájeno, tím pro dlužníka lépe, neboť okamžikem zahájení se všechny exekuce zastavují do rozhodnutí soudu. V případě kladného rozhodnutí o oddlužení se závazky k věřitelům, na jejichž základě byla vykonávána exekuce, stávají součástí osobního bankrotu a tedy se exekuce zruší a řídí se rozhodnutím soudu o osobním bankrotu.

Jsem již delší dobu bez zaměstnání, uspěji se žádostí o osobní bankrot?

V tomto stadiu je to dost komplikované, protože jednou z podmínek je, že k žádosti o oddlužení přiložíte předpokládané příjmy na nejbližších 5 let, což bez pravidelného výdělku dost dobře nepůjde, proto vám doporučujeme obrátit se na odborníky, kteří vám poradí, jak postupovat a co je nutné udělat.

půjčka ihned bez doložení příjmu

Mám několik dluhů, které nezvládám splácet a to samé platí pro moji manželku, jak postupovat?

Doporučujeme vám požádat o osobní bankrot manželů, jelikož společné oddlužení je většinou výhodnější a umožňuje vyjednat lepší podmínky, navíc v případě bezpodílového vlastnictví manželů do vašich dluhů manželka stejně spadá, nezávisle na tom, zda má nebo nemá dluhy.

Nejsem zrovna šikovný na vyřizování úředních záležitostí a mám obavy, zda zvládnu požádat o osobní bankrot, jak mám postupovat?

Přestože na internetu najdete podrobné návody i formuláře k osobnímu bankrotu, pokud se celého procesu obáváte, můžete se obrátit na specializované firmy, které vám s vyřizováním pomůžou. Stačí, když do internetového vyhledávače zadáte osobní bankrot nebo oddlužení a vyjede vám mnoho nabídek, ze kterých si můžete vybrat.

půjčky bez registru

Co dělat, pokud někdo nerespektuje rozhodnutí Insolvenčního soudu o oddlužení?

K podobnému jednání nejsou žádné zákonné důvody, proto vám doporučujeme se obrátit na právníka, jenž se na tuto oblast specializuje a poradí vám, jak přesně postupovat, jelikož pojem nerespektování je dost široký a může se jednat o různé situace, které navíc závisí i na konkrétních podmínkách vašeho osobního bankrotu.

Osobní bankrot závěr

Je evidentní, že osobní bankrot může být řešením závažných ekonomických problémů jak jednotlivce, tak manželského páru, ovšem je potřeba splnit podmínky, které jsme uvedli výše. Doufáme, že jsme naším článkem přispěli k tomu, že se v dané problematice lépe orientujete a držíme vám palce, ať se vaše problémy co nejdříve vyřeší.