Oddlužení fyzické osoby

Mnoho lidí se ocitlo ve svízelné finanční situaci a nevědí, jak se ze spirály dluhů vymotat. Právě pro ně je určeno oddlužení fyzické osoby, s nímž má mnoho dlužníků dobrou zkušenost. Ovšem abyste mohli o oddlužení vůbec uvažovat, potřebujete znát všechny související informace a podmínky. A ty se dozvíte v našem článku.

Co je to oddlužení fyzické osoby

Oddlužení umožňuje Insolvenční zákon, který je v platnosti již od roku 2008. Od té doby proces oddlužení využilo mnoho dlužníků, kteří by jinak skončili v obrovských existenčních problémech. Vedle termínu oddlužení je možné se setkat i s druhým názvem, kterým je osobní bankrot.

V souvislosti s oddlužením se často objevují různé slogany, nejčastěji se jedná o formulace „nový start do života“ nebo „začněte znovu od nuly“. Pokud nalákaly i vás, asi vás zklameme. Jestliže budete číst dále, tak se totiž dozvíte, že se jedná o poněkud zavádějící vyjádření. Ještě předtím se ale podívejte na 2 konkrétní případy, jak oddlužení pomohlo lidem z problémů.

půjčka bez registru ihned

Zkušenosti s oddlužením

Matěj, 62 let, Aš

Před několika lety jsem přišel o zaměstnání a vzhledem k mému věku jsem nemohl žádné jiné sehnat. Nejprve jsem byl na státní podpoře v nezaměstnanosti a pak na sociálních dávkách. Ty mi ovšem na jídlo, nájem a léky zdaleka nestačily, proto jsem si musel vzít první půjčku, která byla zdarma. Přestože jsem za ni nemusel platit žádné úroky a ani poplatky, abych ji mohl splatit, vzal jsem si další půjčku.

Tento kolotoč pokračoval stále dokola, ale současně s tím se zvyšovala dlužná částka, neboť další půjčky již byly úročené. Nakonec jsem nebyl schopen své závazky splácet a vše jsem vyřešil oddlužením. K jeho schválení mi pomohl i přicházející důchod, díky kterému jsem mohl prokázat své budoucí příjmy.

Anna, 37 let, Pelhřimov

Do dluhů jsem se dostala vlastní vinou a bohužel mi rychle přerostly přes hlavu. Prostě jsem je nedokázala splácet. Naštěstí jsem měla zaměstnání, kde mi kolega poradil, abych požádala o osobní bankrot.

Nebyla jsem si jistá, zda to zvládnu. Proto jsem si na internetu našla firmu, která nabízí pomoc s vyřízením osobního bankrotu. Cena za tuto službu byla 5 500 Kč, ale vyplatila se. Insolvenční soud mi vše schválil a nyní se mi žije o dost lépe. Přesto musím dalších 5 let splácet svoje závazky, které ovšem nejsou ani zdaleka takové, jako byly před oddlužením.

pujcky bez potvrzeni prijmu

Co musíte u oddlužení splnit

 • O oddlužení nebo-li osobní bankrot je možné požádat pouze v takových případech, kdy dlužník splní zákonné podmínky.
 • Minimální počet věřitelů začíná na počtu 2 a musí se jednat o peněžité závazky po splatnosti nejméně 30 dnů a dlužník je nedokáže uhradit (neschopnost splatit).
 • Neschopností zaplatit dluhy je míněna situace, kdy dlužník zastavil významné platby svých závazků vůči věřitelům nebo nejsou plněny déle jak 3 měsíce po splatnosti, nebo není možné uspokojit věřitele výkonem rozhodnutí či exekucí. Případně pokud dlužník nedodal seznamy svých závazků, majetku a ostatní informace nařízené Insolvenčním soudem.
  Pro splnění podmínky stačí, když je splněna jen 1 ze zde uvedených.
 • Oddlužení nesmí být za účelem nepoctivého jednání či záměru.
 • Minimální hodnota plnění nezajištěných pohledávek musí být ve výši nejméně 30%. Výjimkou jsou případy, kdy se dlužník domluví se svými věřiteli na nižším objemu.
 • O návrhu na osobní bankrot již nesměl Insolvenční soud dříve rozhodnout.
 • Dlužník musí jednat odpovědně. Nedbalé nebo lehkomyslné chování v plnění povinností je považováno za porušení podmínek.
 • pujcky online

Jak lze vyhlásit oddlužení fyzické osoby

Oddlužení nebo-li osobní bankrot nemůžete vyhlásit sami od sebe. Toto rozhodnutí může se zákonnou platností učinit pouze Insolvenční soud.

Aby k rozhodnutí mohlo dojít, musí dlužník podat návrh na povolení oddlužení prostřednictvím k tomu určeného formuláře. Ten je nutné připojit k návrhu na insolvenční řízení.

Jaké náležitosti musí mít návrh na povolení oddlužení:

 • označení soudu, ke kterému se návrh podává
 • označení navrhovatele oddlužení (kdo ho podává)
 • datum návrhu a podpis navrhovatele
 • označení dlužníka
 • oprávněné osoby k jednání za dlužníka (pokud někoho zmocníte, aby vás zastupoval)
 • informace o příjmech dlužníka za uplynulé 3 roky (tyto údaje nestačí pouze napsat, ale měly by být doloženy např. potvrzením o příjmech od zaměstnavatele, výplatními páskami, bankovními výpisy nebo daňovým přiznáním)
 • informace o očekávaných příjmech dlužníka pro následujících 5 let
 • navrhovatel si může vybrat, zda uvede, že návrh na způsob oddlužení nevznáší nebo může konkrétní návrh uvést.
  V obou případech má ovšem konečné slovo Insolvenční soud (v případě, že je dlužník domluvený s věřiteli, soud to obvykle víceméně respektuje, pokud je dohoda v souladu se zákonem)
 • přehled majetku a závazků dlužníka (opět je nutné informace podložit smlouvami, výpisem z katastrálního úřadu, fakturami apod.)
 • u dohody o plnění nezajištěných pohledávek, která je nižší než 30%, musí být k návrhu na oddlužení doložen souhlas věřitelů
 • v případě manželů je výhodné podat společný návrh na oddlužení (v takovém případě musí být tato forma vyznačena, oba manželé jsou navrhovateli a oba tedy musí splnit výše uvedené podmínky)
 • nebankovní půjčka ihned na účet

2 způsoby, jak může proběhnout oddlužení fyzické osoby

Podle platného zákona existují 2 varianty, jak může k oddlužení dojít.

1. Prodej majetku

Oficiální název tohoto kroku zní „Zpeněžení majetkové podstaty“. Jedná se o prodej takového majetku dlužníka, jenž vlastnil ke dni povolení oddlužení Insolvenčním soudem.

Také byste měli vědět, že majetku, který získal dlužník po nabytí účinku zmíněného rozhodnutí, se zpeněžení netýká.

2. Splátkový kalendář na dobu 5 let

Druhou cestou je splácení dluhu po dobu 5 let pravidelně každý měsíc. Jedná se o dluhy věřitelů, jejichž pohledávky nebyly zajištěny. Jde o objem pohledávek (z pohledu věřitelů), který by byl uspokojen při výkonu rozhodnutí nebo exekuce přednostní pohledávky.

Splácení dluhů se v tomto případě určuje na základě poměru jednotlivých pohledávek, o čemž rozhoduje Insolvenční soud.

nebankovní půjčka bez registru

Platnost rozhodnutí o oddlužení Insolvenčním soudem

Pokud Insolvenční soud oddlužení schválí, jsou dlužník (dlužníci) a věřitelé povinni se jeho usnesením řídit a nemůžou ho měnit.

Kdo vám může pomoci s oddlužením

Jestliže si na celý proces oddlužení netroufáte, připadá vám příliš složitý a potřebujete pomoc, existuje celá řada firem, které se na osobní bankrot specializují. Ty vám s bankrotem pomůžou, ovšem je potřeba počítat s poplatkem za tuto službu.

Pomoc spočívá v tom, že vám sdělí, co všechno k oddlužení potřebujete. Dále s vámi zástupce firmy zaměřující se na oddlužení – nejčastěji advokát – vyplní návrh na oddlužení. Poté ho podá na soud a provází vás celým insolvenčním řízením. Průměrné ceny za tuto pomoc se pohybují od 5 000 Kč do 7 000 Kč, ale můžete narazit i na odlišné vyčíslení cen.

Z výše uvedeného vyplývá, že ohledně pomoci s osobním bankrotem se můžete obrátit i přímo na advokáta, který se na tuto oblast specializuje.

online půčka

Oddlužení fyzické osoby shrnutí

Je zřejmé, že oddlužení fyzické osoby není pro každého a nelze počítat s tím, že by se dlužník zbavil všech povinností souvisejících s úhradou dluhů. Pokud o oddlužení uvažujete, důkladně si projděte podmínky, které musíte splnit. Mezi největší překážky patří povinný výhled příjmů na nejbližších 5 let. Jestliže si s něčím nejste jisti, neklesejte na mysli. Zadejte do internetového vyhledávače „pomoc s oddlužením“ a získáte mnoho nabídek firem specializujících se na tuto problematiku za rozumný poplatek. Z nich si vyberte a oddlužení může proběhnout.